วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550

การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ (4/7/50)เดินไปกลับเป็นเส้นตรง

CODEที่ได้
' {$STAMP BS2sx}
'{$PBASIC 2.5}
'{$PORT COM1}
PAUSE 1000
main:GOSUB forward : PAUSE 1000
GOSUB U_turn : PAUSE 298
GOSUB forward : PAUSE 1000
GOSUB U_turn : PAUSE 265
GOSUB motor_stop : PAUSE 10000
GOTO main
forward: HIGH 13 : LOW 12 : HIGH 15 : LOW 14 : RETURN
U_turn : LOW 13 : HIGH 12 : HIGH 15 : LOW 14 : RETURN
motor_stop : LOW 13 : LOW 12 : LOW 15 : LOW 14 : RETURN
หลักการทำงาน : เดินตรงไป 1 บล็อก หมุนตัว แล้วเดินตรงไป 1 บล็อก หมุนตัวกลับที่เดิม
ปัญหาที่พบ : ผมไม่ทราบว่าองศาที่ได้เป็น180 ไม่รู้ว่าจะใช้CODEเท่าใด และหุ่นเดินไม่ตรง ทำให้CODEไม่ตรงตามที่คู่มือบอกไว้ และพื้นไม่ตรง
วิธีการแก้ไข : ลองหาตัวเลขที่เริ่มให้ใกล้ความเป็นจริง เริ่มปรับหลักร้อยแล้วสิบแล้วหน่วยจนตรง และต้องออกไปทดลองนอกห้อง

2 ความคิดเห็น:

publeezed กล่าวว่า...

สวัสดีคับผมเด็กเตรียมอุดมน่ะคับผมจามาบอกว่าการเขียนโปรแกรมหุ้นยนต์นีดีน๊ะคับ

publeezed กล่าวว่า...

ก้อดีคับมีความรุ้ดีให้กะผู้ที่มาหาความรุ้จาการหุ่นยนต์ทำให้เรามีความรู้จากอุเทน